Unit Kebudayaan & Kesenian, POLISAS

Aktiviti Kebudayaan POLISAS dibawah seliaan Pegawai Kebudayaan, Puan Intan Hazlina