Keluarga merujuk kepada sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan sebagai generasi akan datang. Mengikut peruntukan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (1948), institusi keluarga adalah satu unit terpenting dalam masyarakat. Sehubungan itu, adalah wajar institusi keluarga diberi perlindungan oleh masyarakat dan Kerajaan. Justeru, institusi keluarga perlu diperkukuh, diperkaya dan diperkasakan dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang terkini.

nilai-teras-keluarga-ENG
sumber : Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

Keluarga merupakan salah satu harta paling berharga yang dimiliki manusia di kehidupan ini. Melalui keluarga kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat perlindungan kita.

Secara definisi, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat. Selain itu, biasanya keluarga tinggal di bawah atap dalam keadaan yang saling bergantungan.

Setiap individu diyakini sanggup melakukan berbagai macam aktiviti semata-mata hanya untuk keluarga. Hal ini tentunya bagi mewujudkan kasih sayang seseorang terhadap keluarga yang dimilikinya.

Bahkan keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir untuk kita berlindung saat ada pihak yang meminggirkan kita. Maka, tidak hairanlah apabila seseorang memiliki suatu masalah, keluarga akan selalu hadir untuk menemani dan membantu menyelesaikannya. Selain itu, keluarga juga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter seseorang.

Justeru, setiap anggota keluarga juga memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam konteks mewujudkan nilai kekeluargaan. 💝 Sayangilah keluarga kita 💝 .

Kredit : Intan Hazlina, Pensyarah Kanan, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang